www.sempreviaggiando.com

Una reorganització i professionalització del meu blog

no es podia entendre sense domini propi.

A partir d’ara, el meu blog té nom i cognoms:

www.sempreviaggiando.com